MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: HR Partner (m/v/x):HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Job description:

HR Partner (m/v/x)

HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
MNG21033
   » Marché interne
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 18-05-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Heb jij kennis met het organiseren van selecties, zie je het zitten om anderen te ondersteunen op basis van jouw kennis en ervaring. Dan is dit mischien de functie voor jou. De Hulpkas voorWerkloosheidsuitkeringen (HVW) is opzoek naar een nieuwe HR partner met ambitie die wil helpen omhun selecties in goedebanente lijden.
   » Als je bent verantwoordelijk voor het volledige beheer van de gevraagde selecties;
   » Je ontwikkelt mee nieuwe casussen die gebruikt kunnen worden gedurende de selectieprocedures;
   » U kunt doen de juiste functieprofielen op en zorgt voor een foutloze publicatie op de verschillende rekruteringskanalen (selor, VDAB, Actiris);
   » Als je bent gedurende de selectieprocedure het aanspreekpunt voor allerhande vragen;
   » Als je bent ook het aanspreekpunt voor de regionale kantoren aangaande allerhande HR-vragen;
   » Je biedt ondersteuning in het evaluatieproces en doet de nodige modificaties in de gebruikte rappotagetool;
   » Als je bent verantwoordelijk voor het onthaal van nieuwe werknemers en je ondersteunt mee het integratie traject;
   » Je neemt deel aan verschillende HR-projecten;
   » Je ondersteunt het team in hun dagelijks functioneren;

Meer info over de jobinhoud?
Katrijn Gemels - Manager HR Partners
Contactpersoon Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW)
Email: katrijn.gemels@hvw.fgov.be
Werkgever
Op de afdeling Human Resource Management is er 1 vacante plaats binnen het team van de HR Partners. Wij zijn op zoek naar een dynamisch en gedreven teamplayer bij het hoofdbestuur van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) (Brabantstraat 62, 1210 Brussel).

De HVW is een openbare instelling van sociale zekerheid. We betalen werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...).

Daarnaast informeren weonze klanten, stelt hun aanvraagdossier samen, bezorgen het aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en betalen de uitkeringen. De HVW heeft 35 kantoren verspreid over het land, en een hoofdzetel in Brussel.

Wat we doen:
   » de dossiers van de klanten samenstellen, en indienen bij de RVA
   » uitkeringen betalen, na ontvangst van de toelating van de RVA
   » klanten de voorgeschreven formulieren en documenten bezorgen
   » de bevoegde dienst of instelling de wettelijk voorgeschreven documenten of gegevens bezorgen
   » klanten kosteloos adviseren en informeren over hun rechten en hun plichten
   » Deze opdrachten worden gedetailleerd beschreven in de wetgeving over de werkloosheidsreglementering. Onze waarden en visie :

De waarden respect, engagement en teamspirit staan centraal. Alle HVW-werknemers, waar ze ook werken en wat ook hun taak is, passen die waarden toe in hun dagelijkse activiteiten.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.
   » Je begeleidt anderen, oefent eenvoorbeeldfunctieuit en je ondersteunt collega'sin hun dagelijks functioneren.
   »Je geeft advies geven aanjouw gesprekspartners enbouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van jouw skills.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk .

Opgelet! De competentie adviseren en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwdenwegen harder door in de eindscore.
Niet vereist, wel een troef
   » Kennis van de Franse taal
   » In het bezit zijn van het certificaat van selor

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling .Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie vanA1. Je moet voldoen aan:
   » tot de klasse A1 behoren
Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauA1 en Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op(niveau van benoeming) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen. 2. Vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum:
Als je hebt een significante professionele kennis in het domein van selectie en rekrutering van telkens minstens 2 jaar in ten minste twee van de onderstaande taken:
   » kennis met functieanalyse of met het opmaken van functiebeschrijvingen,
   » Als belangrijkste assessor selectie-interviews en -testen afnemen,
   » Instaan voor de optimalisatie van selectie processen.
Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Hierin vul je je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Indien je ten laatste op 18/05 /2021 niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Voordelen
   » Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te verwerven
   » Uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » 6 maanden na indiensttreding een voordelig gsm-abonnement
   » Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » Voordelen en interessante aanbiedingen via de FED+ kaart
   » Mogelijkheid tot fietsvergoeding
   » Een flexibel uurrooster waarin je zelf je uren kan kiezen
   » Mogelijkheid tot telewerk
   » Allerlei sociale voordelen via onze sociale dienst
   » 26 dagen verlof + 12 compensatie dagen Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Als je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit
   » Je de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.
Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Interview (60min):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in de tweede week van juni (onder voorbehoud) . Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening.
Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijstvan geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 18/05/2021:
   » je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Selor
   » je benoemingsbesluit oplaadt
   » én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken. Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Jona Veeckman - HRS Assistent
Tel.: 02/740.78.15
Email: jona.veeckman@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?

Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 05/13/2021 / Viewed 33 times
Contact Information
Company: HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN
Contact Email: katrijn.gemels@hvw.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):