MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Verantwoordelijke diensten Onderwijs en Peuterzorg (niveau A) (m/v/x):Gemeente Oudergem

Job description:

Verantwoordelijke diensten Onderwijs en Peuterzorg (niveau A) (m/v/x)

Gemeente Oudergem
XNC21113
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 03-05-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Doel van de FunctieDetail van de functie:
Als hoofd van de diensten Onderwijs en Peuterzorg sta je borg voor de uitvoering van de beleidsdoelstellingen en ben je verantwoordelijk voor de resultaten van je diensten. De functie omvat het dagelijks beheer van de diensten en het beheer van specifieke projecten. Het gaat ook om het leiden, begeleiden en ontwikkelen van directe werknemers, en het handhaven van een werkomgeving die teamwerk en individuele ontplooiing bevordert. Het kind centraal stellen en zorgen voor kwaliteit en tevredenheid van het publiek zijn de belangrijkste prerogatieven van de functie.

Hoofdverantwoordelijkheden van de FunctieDetail van de functie:
Opdracht 1: dagelijks beheer van de diensten
Borg staan voor de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen van de diensten, een globale visie hebben op de lopende projecten; de noodzakelijke beslissingen nemen in overleg met de veldwerkers en waar nodig overgaan tot eventuele arbitrage; borg staan voor de kwaliteit van de geboden dienstverlening; de wetgeving met betrekking tot de diensten toepassen (ONE/Federatie Wallonië-Brussel); samen met de werknemers de begroting van de diensten opstellen en beheren; de dossiers beheren die bij het schepencollege en de gemeenteraad worden ingediend; de bezettingsgraad van de gemeentelijke kinderdagverblijven optimaliseren door te zorgen voor een passende opvang van de kinderen, de organisatie van buitenschoolse activiteiten en naschoolse opvang contfunctionren, enz.
Opdracht 2: leiden, begeleiden en dagelijks aansturen van directe werknemers, ontwikkelen van hun prestaties
Opdracht 3: projecten leiden, de fasen en het tijdschema ervan vaststellen

Werkgever

Gemeente Oudergem

Als verantwoordelijke van de diensten Onderwijs en Peuterzorg sta je aan het hoofd van een belangrijke organisatie. De diensten Onderwijs en Peuterzorg van de Gemeente Oudergem tellen 6 scholen en 4 kinderdagverblijven. U kunt doen deel uit van het directiecomité, brengt verslag uit aan de gemeentesecretaris en aan de politieke autoriteiten, en hebt de leiding over 10 directies van scholen en kinderdagverblijven, en 8 interne werknemers. Je kan intern ook rekenen op de steun van een pedagogisch coördinator; een coördinatrice peuterzorg; een medewerkster begroting/bestellingen enz.; een orthopedagoog; een administratief medewerkster belast met het loopbaanbeheer voor de leerkrachten van onze basisscholen; een administratief medewerkster belast met het loopbaanbeheer voor de leerkrachten van het IAPS en de Academie; een directeur buitenschoolse activiteiten; een administratief medewerkster belast met peuterzorg.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1160 Oudergem - Gemeente Oudergem E. Idiersstraat, 12 1160 Oudergem
https://www.oudergem.be/news/jobs/20210330
Profiel

Vereiste opleiding en ervaring: masterdiploma bij voorkeur in een van de volgende vakgebieden: menswetenschappen, arbeidswetenschappen, onderwijswetenschappen, personeelsbeheer, openbaar bestuur of een ander masterdiploma dat significant is voor de functie.
Minimaal 2 jaar kennis met leidinggeven, begeleiding en teamontwikkeling, alsook met projectbeheer.
Technische competenties
   » Basiskennis van wetgeving met betrekking tot onderwijs en peuterzorg is wenselijk;
   » kennis in openbare dienstverlening en/of in de sector van onderwijs en/of peuterzorg wordt als een pluspunt beschouwd;
   » Uitstekend synthetisch denkvermogenen sterke organisatorische competenties;
   » In staat tot visie, afbakening, beheer van prioriteiten en evaluatie van resultaten;
   » Vermogen om te analyseren, aan te bevelen en te beslissen;
   » Vermogen om projecten te beheren, proactief te zijn en oplossingen aan te reiken;
   » Vermogen om een begroting op te stellen, de uitvoering ervan op te volgen en ze te evalueren;
   » Goede redactionele vaardigheden en foutloos schrijven;
   » Basiskennis van het Nederlands;
   » Kennis van gebruikelijke informaticatoepassingen (MS Office);
   » Kennis van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften en -beginselen in verband met de werking van de dienst.
Gedragscompetenties
   » Vermogen om te voldoen aan de eisen van een overheidsomgeving;
   » Vermogen om duidelijk en transparant te communiceren;
   » Vermogen om te luisteren, te verenigen en een team te mobiliseren;
   » In staat om zijn emoties te beheersen.

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden
   » Een voltijds contract van onbepaalde duur;
   » Tewerkstelling binnen een gemotiveerd team;
   » Een loon en Contract type: volgens de regels en barema's van het openbaar ambt op niveau A4;
   » Naast diensten die in de openbare sector zijn verleend, kan erkenning worden toegekend voor soortgelijke diensten die in de particuliere sector of als zelfstandige zijn verleend;
   » Maaltijdcheques;
   » Mogelijkheid tot een tweetaligheidspremie (via Selor-examen);
   » Permanente vorming;
   » Hospitalisatieverzekering;
   » Een abonnement voor openbaar vervoer tussen de woonplaats en de werkplek;
   » Mogelijkheid tot een fietspremie;
   » Ten minste 36 tot 40 verlofdagen per jaar.
Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

Solliciteren

Stuur je sollicitatie (cv en motivatiebrief) naar bmugrabi@auderghem.brussels
Uiterste termijn indiening kandidatuur: 03.05.2021
https://www.oudergem.be/news/jobs/20210330
Gelijke kansen en diversiteit

Contactgegevens
Mugrabi Bernard - Attaché pédagogique
E: bmugrabi@auderghem.brussels

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 04/08/2021 / Viewed 38 times
Contact Information
Company: Gemeente Oudergem
Contact Email: bmugrabi@auderghem.brussels


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):