MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: HR-ondersteuner bij de afdeling P&O - VIA TALENT EXCHANGE (FAGG) (m/v/x):via Talent Exchange

Job description:

HR-ondersteuner bij de afdeling P&O - VIA TALENT EXCHANGE (FAGG) (m/v/x)

via Talent Exchange
XNT21054
   » Talent Exchange
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 06-05-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.
Het FAGG is op zoek naar tijdelijke versterking voor zijn diensten: kom ons helpen als HR-ondersteuner.

Door de COVID-19-crisis is de turn-over van personeel bij het FAGG toegenomen: zowel de 'kerndiensten' als de ondersteunende diensten bleven niet gespaard. Bovenop de aanwervingen voor vacante functies was er dit jaar versterking gepland voor de personeelsbezetting; de werklast voor het personeelsbeheer is bijgevolg toegenomen.
Het FAGG is op zoek naar een externe HR-ondersteuner om de afdeling P&O te helpen deze situatie het hoofd te bieden, om snel de verschillende gezochte profielen aan te werven en de kernprocessen van de Afdeling in goede banen te leiden. Het Agentschap bereidt zich bovendien voor op een grondige herziening van zijn HR-strategie in het kader van een groot project.
Je zal je tijd bij het agentschap verdelen tussen de operationele HR-ondersteuning en dat grote HR-project.

Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging in een gemotiveerd team en een vernieuwende werkomgeving, dat is deze job van HR-ondersteuner geknipt voor jou.

Je belangrijkste opdrachten zullen de volgende zijn:
- het huidige team begeleiden in de beheersing en de optimalisering van de HR-processen waarvan de selectie- en aanwervingsprocedure de belangrijkste is;
- de contactpersoon zijn voor HR-gerelateerde vragen en problemen;
- samen de medewerking van het team aan de herziening van de HR-strategie voorbereiden.

De HR-processen van de afdeling P&O zijn:
- beheer van de personeelsdossiers
- selectie en werving
- begeleiding van het personeel in het kader van de loopbaanontwikkeling en de jaarlijkse evaluatie
- het informeren van het personeel en HR-ondersteuning bieden aan de teamverantwoordelijken

Werkgever

FAGG VIA TALENT EXCHANGE

Het FAGG is de bevoegde instantie voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het FAGG werkt samen met gezondheidszorgbeoefenaars en andere bevoegde instanties op nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat de burgers maximaal profijt zouden kunnen halen uit de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben.

De activiteiten van het FAGG zijn verdeeld over 3 directoraten-generaal:

Het DG PRE vergunning beheert alle activiteiten vóór de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
Het DG POST vergunning bewaakt de bijwerkingen verbonden aan het gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten door informatie te verzamelen. Dit DG verzamelt informatie, evalueert deze en neemt maatregelen indien nodig.
Het DG INSPECTIE beheert alle activiteiten inzake inspectie en contfunction.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan 5/03
Profiel

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Competenties
   » Je werkt of hebt gewerkt in het HR-domein en Als je hebt actuele kennis van de wetgeving en de regelgeving inzake het HR-beheer in het openbaar ambt;
   » Als je bent in staat een team te motiveren, het werk van de werknemers te organiseren en hen bij te staan in hun dagelijkse werking;
   » Als je bent in staat snel goede relaties aan te knopen met de teamverantwoordelijken, hen de juiste adviezen te verstrekken en met hen een uitwisselingsrelatie te ontwikkelen op basis van je HR-skills;
   » Je denkt innovatief; je ontdekt nieuwe pistes, perspectieven of combinaties;
   » Als je bent begaan en toont bereidheid en ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de ondernomen acties;
   » Als je bent gericht op de voortdurende verbetering van de processen;
   » Je kan omgaan met problemen en deze oplossen. Je zoekt alternatieven en voert deze uit;
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
   » Je analyseert gericht alle gegevens en beoordeelt kritisch je informatie

Je motivatie is ook belangrijk om de opdracht te vervullen
Troeven
   » Je komt terecht in een tweetalige werkomgeving, kennis van het Frans is een pluspunt;
   » Als je hebt affiniteit met de NWOW (New Way of Working);
   » Als je hebt kennis in projectbeheer

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Contract: Talent Exchange
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure
   » Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
   » Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je kennis en je interesse voor de opdracht
Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.
Solliciteren

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebriefeneen recent cvten laatste op 06/05/2021naarhet volgende Emailadres:talentexchange@fagg-afmps.betalentexchange@gezondheid.belgie.be
Gelijke kansen en diversiteit

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchangezetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...
Contactgegevens
Sofie Dhuyvetter
P: +3225284483
E: sofie.dhuyvetter@fagg-afmps.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 04/08/2021 / Viewed 37 times
Contact Information
Company: via Talent Exchange
Contact Email: talentexchange@fagg-afmps.betalentexchange


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):