MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Landmeter - FOD Financiën (m/v/x):via Startbaanovereenkomst

Job description:

Landmeter - FOD Financiën (m/v/x)

via Startbaanovereenkomst
XNC21112
   » Contractuel
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
2 poste(s)
appliquer jusqu'au 30-04-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Ben je gebeten door de vastgoedmicrobe? Ben je geboeid door cijfers en lijkt het schatten van de verschillende waarden van een onroerend goed (zoals venale waarde, constructiewaarde, kadastraal inkomen) jou wel wat? Heb je interesse in het kadastraal percelenplan en de bijwerking ervan? Houd je ervan in contact te komen met mensen? Schrikt terreinwerk je niet af? Kan je innovatief denken en wil je meewerken aan de toekomst en verdere modernisering van onze administratie? Dan is dit misschien wel de job waar je al langer van droomde, maar die je nog niet bent tegengekomen. Grijp dus jouw kans!

Afhankelijk van de dienst waarin je wordt tewerkgesteld zal je één of meerdere van de volgende taken uitvoeren:
   » Je werkt de kadastrale percelen bij in het kader van de behandeling van de fysieke mutaties (nieuwbouw, verbouwing, afbraak, …).
   » Jestelt het kadastraal inkomen vast.
   » Je behandelt schattingsaanvragen betreffende venale waarden.
   » Je behandelt schattingsaanvragen betreffende huurwaarden.
   » Je behandelt schattingsaanvragen betreffende constructiewaarden.
Contactpersoon naam/telefoon/Email:
Brugge: Eric Pollentier – 02575 72 05 – eric.pollentier@minfin.fed.be
Gent: Els Dewulf – 0257571 73 – els.dewulf@minfin.fed.be
Werkgever

FOD Financiën

De Administratie Opmetingen en Waarderingen staat in voor:
   » het opmeten van de percelen en constructies,
   » het opmeten van de administratieve grenzen in het kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan en de ontwikkeling van een geografisch informatiseringsysteem,
   » het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen,
het bepalen van de belastbare grondslag zoals het kadastraal inkomen t.b.v. taxerende overheden en het verifiëren van de aangegeven waarde voor registratie- en successierechten,
   » het verifiëren van de constructiewaarde voor de btw en de waarde van de roerende goederen, zoals aandelen in ondernemingen, kunstwerken
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Deze Algemene Administratie is belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, enz.
De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze werknemers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer , dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Vacatures

   » Aantal (1) - 8000 Brugge
   » Aantal (1) - 9000 Gent
http://financien.belgium.be/
Profiel

Gedragsgerichte competenties
   » Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Vereist diploma:
   » Diploma van het hoger onderwijs (bv graduaat, professionele bachelor, regent, technisch ingenieur, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een afdeling landmeten, bouwkunde, geografie, geomatica of vastgoed.
   » Meetkundige-schatter van onroerende goederen, mijnmeter of technisch ingenieur

In deze job kom je in aanraking met het publiek.

Niveau

   » Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Wij bieden

Wij bieden jou een eerste werkkennis bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als financieel deskundige met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst.

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 26 verlofdagen per jaar
Ontdek alle informatie (loon, extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid opFedWeb, het portaal van het federale personeel.
Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van eenstartbaanovereenkomst(jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via hetonline formulierop de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis vanje CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als jehet vereiste niveaubehaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer viarosetta@minfin.fed.be
Solliciteren

Je moet online solliciteren via hetonline formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of Email
https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf
Gelijke kansen en diversiteit

Contactgegevens
Zie jobinhoud

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 04/07/2021 / Viewed 53 times
Contact Information
Company: via Startbaanovereenkomst
Contact Email: eric.pollentier@minfin.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):