MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Attaché Financiële jurist - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Financiën) (m/v/x):via Talent Exchange

Job description:

Attaché Financiële jurist - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Financiën) (m/v/x)

via Talent Exchange
XNT21024
   » Talent Exchange
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 14-03-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange
Als financiële jurist werkt je aan de volgende taken:
   » Je stelt nieuwe normatieve teksten op, je past bestaande normatieve teksten aan voor zowel het nationale recht (wetsontwerpen, koninklijke en ministeriële besluiten) als voor het internationale en Europese financieel recht in het bijzonder in de materie van de AML.
   » Je analyseert de reglementering en antwoordt op complexe en specifieke vragen in de dienst Compliance van de Thesaurie, en komende van externe stakeholders.
   » Je verstrekt juridisch advies en aanbevelingen over de interpretatie en toepassing van normatieve teksten inzake financieel recht (in het bijzonder AML wetgeving) en zorgt ervoor dat er beslissingen kunnen worden genomen conform de geldende reglementering.
   » Je zorgt voor reglementaire omzettingen en nieuwe toepassingen en je werkt meer in het algemeen mee aan de strategie voor de digitalisering van onze processen en diensten.
   » Je beheert de vragen en geschillendossiers in het bijzonder in het kader van de AML wetgeving.
   » Je werkt mee en beheert de administratieve beslissingen in de bevoegdheidsdomeinen van de dienst Compliance (financiële sancties, Centraal aanspreekpunt en UBO).
   » Je vertegenwoordigt de Thesaurie tijdens vergaderingen en onderhandelingen met andere administraties en externe partners.
   » Je blijft proactief op de hoogte over de kennis van het rechtsgebied en de sociaaleconomische context ervan, om op basis van je skills voorstellen te formuleren om normatieve teksten te verbeteren en te ontwikkelen (bijvoorbeeld: het voorstellen van verbetermogelijkheden voor bestaande teksten aan het management, het identificeren van de leemtes in het rechtsgebied, het vergelijken van normatieve teksten van Belgisch recht met normatieve teksten van buitenlands en/of internationaal recht.

Werkgever

FOD Financiën VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Financiën beheert de middelen die het mogelijk maken aan de collectieve behoeften van onze samenleving te voldoen. Dit betekent dat dankzij ons werk de burgers er zeker kunnen van zijn dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en juiste manier worden geïnd. Bovendien zorgen wij ervoor dat de middelen efficiënt worden verdeeld om de zaken die we allemaal gebruiken te kunnen realiseren: infrastructuur, sociale zekerheid, …
De FOD Financiën is een organisatie die wordt gekenmerkt door haar grote omvang en diversiteit. Het zijn onze werknemers, competente en gemotiveerde mensen die het verschil maken. Elke dag zetten ze hun talenten in om de doelen te bereiken. Op een gedreven, correcte, integere en dienstbare manier zetten ze zich in om hun missie uit te voeren.

De functie wordt vervuld binnen de afdeling Compliance van de Algemene Administratie Thesaurie.

De dienst Compliance neemt actief deel aan de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, en dit met verschillende middelen: UBO-register, FATF, Financiële sancties (bevriezing/embargo's), CAP-contfunction en BPOST contfunction. De dienstafdeling skills houdt zich bezig met de strategie, geschillen en regelgeving in bovengenoemde zaken, maar ook met internationale vergaderingen. Er wordt ook gekeken naar het beheer van complexe dossiers (vrijstellingen van UBO en financiële sancties) en contfunctions. De dienstafdeling operationeel management houdt zich van haar kant bezig met de contfunction en het beheer van informatie met betrekking tot het UBO-register en de CAP, alsook met het beheer van financiële sancties.

De Algemene Administratie van de Thesaurie wil op financieel gebied een centrale publieke speler zijn. Dagelijks helpen we mee aan projecten met een hoge toegevoegde waarde. Nadenken over de financiering van de economie, de bijbehorende regelgeving opstellen of verbeteren, de strijd aanbinden met financiële fraude en financiering van terrorisme: het behoort allemaal tot onze kernopdrachten. Ook is het onze taak om de staat te vertegenwoordigen in Europese en internationale betrekkingen en de stabiliteit van België te verzekeren in geval van een financiële crisis. Al die uiterst boeiende projecten voeren we uit in een collaboratieve, dynamische, stimulerende en volledig digitale werkomgeving.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1040 Bruxelles - Kunstlaan 30 (Bezoekers: Handelsstraat 96)
https://financien.belgium.be/nl
Profiel

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange

Competenties:
   » Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis van uw skills ;
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties ;
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

skills:
   » Je beschikt over een gedegen kennis van Europees en internationaal recht (AML wetgeving) ;
   » Je beschikt over een gedegen kennis van administratief recht (in het bijzonder administratieve beslissingen).

Troeven:
   » Je beschikt over een gedegen kennis van het Frans.

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange
Minstens 1 plaats

Duur: 12 maanden
Telewerk is mogelijk
Contract: Talent Echange
werkregime: Bespreekbaar (min. 80%)
Contract: Talent Exchange
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure
   » Onderzoek van de ontvangen kandidaturen in functie van de volgende criteria:
a. Competenties
b. Motivatie
c. Ervaring
2. Gesprek (max. 1,5 uur): gesprek over je profiel, je ervaring, je motivatie en interesse voor de opdracht
Solliciteren

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange
Om te appliqueren stuur je een sollicitatiebrief en een recent CV, ten laatste op 14 maart 2021, naar volgend Emailadres:talentexchange@buildingsagency.be met het Referentie nummer XFT... .
Gelijke kansen en diversiteit

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchangezetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...
Contactgegevens
Van Herzele Ingrid - Adviseur-Generaal
P: 02/257.47238
E: ingrid.vanherzele@minfin.fed.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 02/23/2021 / Viewed 37 times
Contact Information
Company: via Talent Exchange
Contact Email: talentexchange@buildingsagency.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):