MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Ingenieur voor het Nationaal skillscentrum Douane en Accijnzen - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Financiën):via Talent Exchange

Job description:

Ingenieur voor het Nationaal skillscentrum Douane en Accijnzen - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Financiën) (m/v/x)

via Talent Exchange
XNT21023
   » Talent Exchange
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 16-03-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange

Je zal fungeren alsprojectleideren alstechnisch adviseur. Je voert volgende taken uit:
   » Als je bent verantwoordelijke voor derealisatie van technische projecten.
   » Je werkt de projectfasering en het projectplan uit.
   » Je stelt de budgetten en overheidsopdrachten op. Hiervoor analyseer je offertes en maak je bestekken op.
   » Je verzekert de budgettaire, financiële en administratieve opvolging alsook het fysiek toezicht.
   » Indien nodig pas je de timing en planning van het project aan.
   » Je zorgt ervoor dat bestekken en vooropgestelde budgetten worden nageleefd.
   » Als je bent verantwoordelijk voor de installatie, de operationalisering, het beheer, het onderhoud en de veiligheid.
   » Je schrijft werkprocedures uit.
   » Je rapporteert aan de hiërarchie.
   » Op technisch vlak ben je eenaanspreekpunten geef jeraad en bijstandaan collega’s en projectwerknemers.
   » Je geeft opleidingen.
   » Je neemt deel aan vergaderingen.
   » Je onderhoudt je kennis en skills door jezelf continu bij te scholen en detechnologische evolutiesenwettelijke verplichtingenop te volgen.
   » Je doet actief aanprospectieenmarktanalyse.
   » Je neemt deel aanseminariesen je bezoektvakbeurzen.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.
Werkgever

FOD Financiën VIA TALENT EXCHANGE

Het Nationaal skillscentrum Douane en Accijnzen (CNECDA) is een dienst van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen om alle diensten van de AAD&A, in overeenstemming met de beleidsvisie en contfunctionstrategie, beter in hun materiële behoeften te kunnen voorzien en met specifieke technische skills te kunnen ondersteunen. Voor de goede organisatie en het beheer van de competenties is het CNECDA in verschillende afdelingen opgedeeld, namelijk ‘ICT’, ‘Analyse-Identificatie-Detectie-Observatie’, ‘Bescherming-Veiligheid-Ademhaling-Klein materiaal’, ‘Bewapening’, ‘Fleet’, ‘Gebouwen & Infrastructuur’, ‘Maritiem’, ‘Megascan’, ‘Hondenteams’, ‘Motorrijders’, ‘Contfunction Openbare Weg & Bewaking’ en ‘Labo’.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om contfunctions uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de contfunction op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 werknemers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:
de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1030 Schaarbeek - North Galaxy, Koning Albert II - laan 33, bus 37 - 1030 Brussel
https://financien.belgium.be/nl/
Profiel

Competenties:
Generiek:
   » Je kan zelfstandig werken, maar ook in team; je neemt initiatief en bent proactief;
   » Als je bent begaan en toont bereidheid en ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de ondernomen acties;
   » Je adviseert collega's en bouwt met hen een uitwisselingsrelaties op, gebaseerd op je skills;
   » Je begeleidt externe partners op een transparante, integere en objectieve manier, biedt hen een gepersonaliseerde service en onderhoudt constructieve contacten;
   » Je denkt innovatief; je ontdekt nieuwe pistes, perspectieven of combinaties.

Technisch:
   » Als je hebt een geavanceerde technische en theoretische kennis van de technologieën die de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kunnen helpen bij het uitoefenen van haar contfunctiontaken.

skills:
   » Als je hebt kennis met projectmanagement.

Troeven:
   » Als je hebt kennis met overheidsopdrachten en hebt kennis van de wetgeving daarover.
   » Als je hebt een gedegen kennis van het Engels.
   » Aangezien je in een tweetalige omgeving terecht komt, is kennis van het Frans eveneens een pluspunt.
   » Als je bent in het bezit van een rijbewijs categorie B.

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

Telewerk: ja
Verloning en voordelen: Huidig pakket
Duur van de opdracht: 12 maanden
Contract: Talent Exchange
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je kennis en je interesse voor de opdracht
Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.
Meer info:talentexchange@minfin.fed.be
Solliciteren

Opgelet: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange
Deelnemingsvoorwaarden
   » Statutair medewerker of medewerker met contract van onbepaalde duur zijn, buiten de stage- en proefperiode, bij een overheidsinstelling die lid is van de Talent Exchange.
   » Statutair medewerker of medewerker met contract van onbepaalde duur, buiten de stage- en proefperiode, van de FOD Financiën.
   » Master

Om te appliqueren stuur je een sollicitatiebrief en een recent CV, ten laatste voor 16/03/21, naar volgend Emailadres: talentexchange@minfin.fed.be

Gelijke kansen en diversiteit

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchangezetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...
Contactgegevens
Mario Van den Broeck - Teamchef Nationaal skills Centrum
P: 0257/63462
E: mario.vandenbroeck@minfin.fed.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 02/23/2021 / Viewed 21 times
Contact Information
Company: via Talent Exchange
Contact Email: talentexchange@minfin.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):