MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Eerstelijnsmedewerker contactcenter - FOD Financiën (m/v/x):via Startbaanovereenkomst

Job description:

Eerstelijnsmedewerker contactcenter - FOD Financiën (m/v/x)

via Startbaanovereenkomst
XNC21086
   » Contractuel
   » Secondaire supérieur
10 poste(s)
appliquer jusqu'au 28-02-2021
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

De drie woorden die jou beschrijven zijn “hulpvaardig, sociaal en doorzetter”? Zoek dan niet langer! Jij bent de perfecte match om in ons Contactcenter te beginnen.

Wat is het Contactcenter?
Het Contactcenter speelt een onontbeerlijke rol in de dienstverlening van de FOD Financiën. Wij garanderen de kwaliteit door zo veel mogelijk vragen van burgers en ondernemingen (vooral via telefoon en Email) tiptop te beantwoorden of door te verwijzen naar de dienst die dat kan doen. Zo helpen we niet alleen onze gesprekspartner, maar ook onze collega’s aangezien zij zich op hun kerntaken kunnen toespitsen.

Wat zal ik moeten doen?
Binnen het Contactcenter zijn er verschillende teams, elk verantwoordelijk voor een specifiek thema. Denk hierbij maar aan personenbelasting, btw, invordering … Jij komt daarentegen terecht bij de polyvalente ‘Eerste lijn’!
   » Binnen de kortste keren ben jij het aanspreekpunt voor eenvoudige telefonische praktische vragen van burgers en ondernemingen. Deze vragen omvatten de ruime bevoegdheden van de FOD Financiën, zoals bijvoorbeeld de fiscaliteit. Indien nodig verwijs je door naar de gepaste dienst binnen de organisatie.
   » Je gebruikt hiervoor alle beschikbare documentatie in een speciaal hiervoor ontworpen applicatie.
   » Je dient in een specifieke applicatie de essentie van jouw telefonisch gesprek in.
   » Geen zin om aan bepaalde uren vast te zitten? Goed zo! Nog beter! Onze telefonische permanentie wordt gepland met het hele team. Terwijl het Contactcenter open is van 8u30 tot 17u, zijn onze spitsuren van 9u tot 16u.
   » Ook geen zin om altijd aan hetzelfde bureau vast te zitten? Dat komt goed uit, want telewerken is één van onze troeven!
Werkgever

FOD Financiën

FOD Financiën
Je zal werken voor het centrale Contactcenter van de FOD Financiën. Hierna is het eventueel niet uitgesloten - indien er binnen het Contactcenter onvoldoende taken zouden zijn - om als eerstelijnsmedewerker te verhuizen binnen de andere Contactcenters van de Algemene Administratie van de Inning en Invordering of de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze werknemers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Vacatures

   » Aantal (10) - Brussel
http://financien.belgium.be/
Profiel

Voornaamste generieke competenties:
   » Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden
   » Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties
   » Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s
   » Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier

Andere generieke competenties:
   » Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie
   » Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing
   » De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
   » Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden.

Als je hebt geen technische kennis nodig, want bij ons krijg je de kans om bij te leren. Via opleidingen
ben je in een oogwenk de geknipte eerstelijnsmedewerker. Dit alles terwijl een trainerje tijdens jouw
inwerkperiode ondersteunt.

Wat is dan wel goed om te hebben? De paraatheid om nieuwe technologie te leren kennen, want wij
hebben enkele specifieke toepassingen.

Aanstellingsvoorwaarden
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » De burgerlijke en politieke rechten genieten
   » Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Niveau:Hoger secundair

Niveau

   » Hoger secundair
Wij bieden

Wij bieden jou een eerste werkkennis bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als administratief assistent met de bijhorende weddeschaal C1 via een startbaanovereenkomst.

Loon
Minimum aanvangswedde:24.851,03 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 26 verlofdagen per jaar
Ontdek alle informatie (loon, extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid opFedWeb, het portaal van het federale personeel.
Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van eenstartbaanovereenkomst(jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via hetonline formulierop de uiterste inschrijvingsdatum. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerde kandidaten kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis vanje CV. Afhankelijk van het aantal kandidaturen kan er ook een telefonische pre-screening plaatsvinden. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.


Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als jehet vereiste niveaubehaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer viarosetta@minfin.fed.be
Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 28/02/2021.

Je moet online solliciteren via hetonline formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of Email
https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf
Gelijke kansen en diversiteit

Contactgegevens
Dirk Vyverman
P: 0257/664 86
E: dirk.vyverman@minfin.fed.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 02/22/2021 / Viewed 42 times
Contact Information
Company: via Startbaanovereenkomst
Contact Email: viarosetta@minfin.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):