MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Boekhouder voor Fedorest (m/v/x):FOD FINANCIEN

Job description:

Boekhouder voor Fedorest (m/v/x)

FOD FINANCIEN
CNG20140
   » Contractuel
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 31-07-2020
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Als je bent verantwoordelijk voor:
   » de uitvoering en de opvolging van de vastleggingen en de vereffeningen bij de Administratieve Dienst met Boekhoudkundige Autonomie (ADBA) Fedorest.
   » de uitvoering van de begrotingsboekhouding, de algemene en analytische boekhouding evenals voor het opstellen van alle financiële en operationele voorgeschreven staten en voor de uitvoering en de opvolging van de betalingen.
Je belangrijkste taken hierbij zijn:
   » Je stelt de begroting op en past deze aan op basis van de richtlijnen van het Beheerscomité.
   » Je legt de voorziene uitgaven vast en volgt de dossiers op die worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën.
   » Je behandelt de facturen (vereffening).
   » Je voert een algemene, analytische en begrotingsboekhouding door middel van een geïntegreerd, geïnformatiseerd boekhoudpakket.
   » Je beheert de debiteuren- en crediteurenadministratie.
   » Je stelt de financiële en operationele rapportering op.
   » Je int de vastgestelde rechten en voert de goedgekeurde betalingen uit.
Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.

Meer info over de jobinhoud?
Satoko Nakayama - Adviseur
FOD Financiën
Tel: 02/576.34.17
Email:satoko.nakayama@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
Email: rosetta@minfin.fed.be
Werkgever
Eris 1vacante plaats (NL of FR) bij Fedorest van de FOD Financiën. De openstaande plaats bevindt zich in Brussel.

Fedorest is een Administratieve Dienst met een Boekhoudkundige Autonomie (ADBA), die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer van de cateringactiviteiten, de bedrijfsrestaurants en de cafetaria's van de FOD Financiën overal in het land.
Fedorest bestaat uit een centrale directie, 15 grote productiekeukens/hoofdrestaurants en een 50-tal restaurants & cafetaria's.

De directie is bevoegd voor de strategie en moderniseringsprojecten, de organisatie en de opvolging van de boekhouding en de aankopen, opvolging van de operaties van de lokale entiteiten, de interne contfunction en het personeelsbeleid.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 werknemers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:
   » de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
   » een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
   » zijn vier kernwaarden: gedreven , correct , integer en dienstbaar ;
   » een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit ...
   » een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.
Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties
   » Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
   » Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet!
Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
   » Je beschikt over een basiskennis van de begrotingsboekhouding.
   » Aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in het domein economie.
Stuur ons je kandidatuur door via het online formulier en laad daar jouw diploma op. Geef in de motivatie de code weer van de vacature waarvoor je solliciteert.

2.Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3.Voorwaarden
   » Als je bent jonger dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)
   » Als je hebt je diploma of getuigschrift behaald in het Nederlandstalige onderwijs
Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden jou een eerste werkkennis bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst tot je 26 jaar.

Opgelet, de duur van het contract is 1 jaar, eventueel verlengbaar.

Loon
Minimum aanvangswedde: 29 255,76 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via deBenefits@work
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 26 verlofdagen per jaar
   » mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
   » mogelijkheid tot het valideren van significante werkervaring. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Selectieprocedure

Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Een eerste selectie wordt gemaakt op basis van je CV en motivatie. Kandidaten met de meest interessante profielen voor de functie worden uitgenodigd voor het interview.

2. Functiespecifieke screening

Interview ( ongeveer 30 minuten ):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be.

Testen en resultaten
Voor alle informatie over het concrete verloop van de procedure en je resultaten kan je eveneens contact opnemen via rosetta@minfin.fed.be.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via rosetta@minfin.fed.be.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...). Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 31/07/2020.

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.
Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Info over de selectieprocedure
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
Email: rosetta@minfin.fed.be

Info over de jobinhoud
Satoko Nakayama - Adviseur
FOD Financiën
Tel: 02/576.34.17
Email: satoko.nakayama@minfin.fed.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 06/30/2020 / Viewed 33 times
Contact Information
Company: FOD FINANCIEN
Contact Email: satoko.nakayama@minfin.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):