MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Attaché communicatie (organisatie van evenementen)- VIA TALENT EXCHANGE (FOD KANSELARIJ VAN :via Talent Exchange

Job description:

Attaché communicatie (organisatie van evenementen)- VIA TALENT EXCHANGE (FOD KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER) (m/v/x)

via Talent Exchange
XNT20019
   » Talent Exchange
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long), Bachelier (enseignement supérieur de type court), Secondaire supérieur, Secondaire inférieur ou aucun diplôme,
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 16-03-2020
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.
Als attaché communicatie bij de cel Evenementen en Partnerschappen van de Algemene Directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister werk je mee aan de organisatie van evenementen (evenementen voor het grote publiek, officiële plechtigheden, vergaderingen van staatshoofden en/of regeringsleiders, persconferenties etc.) en acties ter bevordering van het imago van het land, met inachtneming van de administratieve en budgettaire procedures en in samenwerking met andere diensten.

Je zorgt dagelijks voor de ondersteuning, opvolging, organisatie, uitvoering en/of assistentie op administratief, budgettair en praktisch vlak en op het vlak van materiaal en inhoud in het kader van de organisatie van evenementen.
   »
Als je bent verantwoordelijk voor de planning, de voorbereiding, de uitvoering, het goede verloop en de evaluatie van de verschillende communicatieacties in het kader van evenementen;
   »
je voert autonoom overheidsopdrachten uit (opstellen van het bestek, advies vragen aan de Inspectie van Financiën, publicatie, onderhandelingen, gunning etc.);
   »
je stelt duidelijke teksten en nota’s op voor verschillende ontvangers (Inspectie van Financiën, Rekenhof, Ministerraad, journalisten, leveranciers etc.);
   »
je beheert de verzoeken van de beleidscel van de Eerste Minister op het gebied van communicatie (opdrachten, stockbeheer, organisatie van evenementen etc.);
   »
je ontwerpt en ontwikkelt communicatieacties ter bevordering van het imago van België;
   »
in het kader van het beheerspartnerschap Europa-België tussen de Kanselarij van de Eerste Minister en de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België ontwikkel en implementeer je educatieve communicatieacties over Europa;
   »
je ondersteunt, helpt, begeleidt, assisteert en adviseert de andere diensten van de Algemene Directie Externe Communicatie binnen je vakgebied;
   »
je stelt nieuwe initiatieven voor en doet voorstellen om de werking van de cel te verbeteren.

Je werkt mee aan verschillende communicatieprojecten, voert er deeltaken van uit en begeleidt deze om de doelstellingen van het project binnen de vooropgestelde termijn te bereiken.
Je draagt bij tot het definiëren, ontwikkelen en toepassen van strategische richtlijnen en operationele standaarden inzake communicatie binnen de federale overheid door actief deel te nemen aan de federale communicatienetwerken om een coherent communicatiebeleid en een communicatiecultuur binnen de federale overheid te ontwikkelen en zo een positief imago naar de burger uit te stralen.
Je onderhoudt en verbetert voortdurend de communicatievaardigheden om de skills van de cel te actualiseren, uit te breiden en te verdiepen door deel te nemen aan conferenties, werkgroepen en opleidingen.
Deze functie vereist beschikbaarheid en flexibiliteit (met taken).

Werkgever

VIA TALENT EXCHANGE

De algemene directie Externe Communicatie:
   » ondersteunt en begeleidt de communicatie van de eerste minister, van de federale regering en van de federale overheid om de band tussen administratie en burger te verbeteren en in dat kader, via verschillende interactieve kanalen, de beslissingen en acties van de overheid mee te delen aan burgers, journalisten, verenigingen en ondernemingen
   » organiseert, voor de eerste minister of op vraag van de federale regering, evenementen (vergaderingen, persconferenties, recepties, topbijeenkomsten, herdenkingen…)
   » versterkt het positieve imago van België door communicatieacties die in synergie en in samenwerking met de Belgische, Europese en internationale partners worden gevoerd
   » voert informatie- of bewustmakingscampagnes
   » levert diensten en skills op het vlak van communicatie
   » is medevoorzitter van de COMMnetKern, het netwerk van communicatieverantwoordelijken, om het federaal communicatiebeleid te stimuleren en te coördineren
   » beheert het Internationaal Perscentrum in het Résidence Palace
De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de eerste minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid op inhoudelijk, administratief, logistiek, juridisch en communicatief vlak.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1000 Brussel - Wetstraat 16
http://kanselarij.belgium.be
Profiel

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Generieke competenties
- in team werken
- objectieven behalen
- servicegericht handelen
Troeven
- kennis in organisatie van evenementen
- kennis van overheidsopdrachten

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
   » Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
   » Hoger secundair
   » Lager secundair of geen diploma
   » Andere
Wij bieden

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Voorstel
“Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)
Contract: Talent Exchange
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure
   » Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
   » Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je kennis en je interesse voor de opdracht
Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.
Solliciteren

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voorstatutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duurvan de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebriefeneen recent cvten laatste op 16 maart 2020 naarhet volgende Emailadres:talentexchange@premier.fed.be- met het Referentie nummer van de functie.
http://kanselarij.belgium.be
Gelijke kansen en diversiteit

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchangezetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...
Contactgegevens
Anja Michalski - Attachée P&O
E: anja.michalski@premier.fed.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 02/14/2020 / Viewed 23 times
Contact Information
Company: via Talent Exchange
Contact Email: talentexchange@premier.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):