MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: Analist fiscale fraude via internet (m/v/x):FOD FINANCIEN

Job description:

Analist fiscale fraude via internet (m/v/x)

FOD FINANCIEN
MNG19069
   » Marché interne
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 28-10-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
   » Je verzamelt "open source" gegevens van het internet, je onderzoekt en analyseert deze en stelt logische verbanden vast betreffende mogelijke belastingontduiking.
   » Je gebruikt zoekmachines, gespecialiseerde software of desgevallend eigen ontwikkelde scripts om deze gegevens via het internet te verzamelen
   » Je zet deze gegevens om naar bruikbare informatie voor de inspectiediensten die belast zijn met een onderzoek en je volgt deze gegevens.
   » Je ondersteunt de dataminers in hun projecten.
   » Je stelt pilootdossiers voor, verzekert kenniscreatie en de ontwikkeling van nieuwe typologieën.
   » Je helpt bij het opstellen van rapporten en analyses van de beschikbare gegevens op het internet om aanbevelingen te doen voor de aanpak van fraude via het internet en e-commerce.
   » Je volgt de ontwikkelingen in je vakgebied om optimaal in te kunnen spelen op nieuwe mogelijkheden.

Meer info over de jobinhoud?
Wouter LONCKE- ICT Deskundige
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/73.721
Email: wouter.loncke@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 0257/257.71
Email: Infojobs@minfin.fed.be

Werkgever
Er is minstens 1 vacante plaats bij het Belgian Internet Service Center (BISC) van de FOD Financiën (Koning Albert II-laan 33 bus 80, 1030 Brussel).

Het Belgian Internet Service Center (BISC) heeft als doel ondersteuning te bieden bij gespecialiseerde opzoekingen op het internet. Het BISC werkt in de eerste plaats samen met de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AA BBI), maar kan ook geraadpleegd worden door andere administraties en zelfs door andere FOD's (vb. FOD Economie).

De Algemene Administratie van de Bijzondere belastinginspectie (BBI) strijdt tegen de georganiseerde en grootschalige ernstige fiscale fraude. De administratie houdt zich bezig met grote fraudezaken die gepaard gaan met georganiseerde economische en financiële criminaliteit.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 werknemers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:
   » de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
   » een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
   » zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
   » een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit ...;
   » een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.
Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

   »Als je hebt een gedegen kennis van het Internet, open bronnen, e-Commerce en online Payment Systems.
   »Als je hebt een gedegen kennis van Operating Systems Linux - Windows, een programmeertaal zoals python om webpagina's te scrapen en database Management Systems zoals mysql, mssql, sqlite om informatie te verzamelen in een database.
   » Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
Redeneervaardigheden
   » Numerieke redeneervaardigheden
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en de motivatie worden als belangrijk voor de job beschouwd. Indienuw motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau van de functie, kan u niet slagen voor deze selectie en in de laureatenlijst opgenomen worden. De technische competenties "Als je hebt een gedegen kennis van het Internet, open bronnen, e-Commerce en online Payment Systems" en "Als je hebt een gedegen kennis van Operating Systems Linux - Windows, een programmeertaal zoals python om webpagina's te scrapen en database Management Systems zoals mysql, mssql, sqlite om informatie te verzamelen in een database" en de motivatie wegen zwaarder door in de eindscore.


Niet vereist, wel een troef

   » Een gedegen kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt gezien de veelvuldige contacten tussen het BISC, de AABBI en andere interne en externe diensten.
   » Je beschikt over een basiskennis van fiscaliteit of Als je bent gemotiveerd om skills op te bouwen in dit domein.
   » Als je bent in staat om scripts te schrijven in Python.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling .Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie van niveauB. Om te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden moet je een functie van niveau B uitoefenen. Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauB, je werkt niet voor de wervende instellingen Als je bent opgenomen in de laureatenlijst, dan kan je op basis van dit slagen ook deelnemen aan deze selectie.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau B op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in, inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits At Work
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week
   » 26 verlofdagen per jaar
   » mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
   » mogelijkheid tot validatie van significante werkervaring
Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Als je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (40min)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na het contfunctionren van de deelnemingsvoorwaarden.

Via een een geïnformatiseerde test wordt de competentie 'Numeriek redeneren' gemeten.

Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden rond midden november 2019. Deze timing is onder voorbehoud. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden voor deze selectieg. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2.2. Event 2: Interview met technische vragen (Ongeveer 1u15min):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competentie (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste33 punten op55 behaalt. Indien uw motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau van de functie, kan u niet slagen voor deze selectie en in de laureatenlijst opgenomen worden.

Deze proef zal wellicht plaatsvindenrond eind november 2019 en begin december 2019. Deze timing is onder voorbehoud.Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via Infojobs@minfin.fed.be

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

ProcedureStap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Er wordt een laureatenlijst opgesteld met maximum 10 geslaagden van de functiespecifieke screening - event 2.2: interview, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 28/10/2019:
   » je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Selor
   » je benoemingsbesluit oplaadt
   » én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken. Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
Email: infojobs@minfin.fed.be

Meer info over de jobinhoud?
Wouter LONCKE - ICT Deskundige
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/73.721
Email: wouter.loncke@minfin.fed.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 10/10/2019 / Viewed 10 times
Contact Information
Company: FOD FINANCIEN
Contact Email: wouter.loncke@minfin.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):