MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Specialist ontwikkeling (M/V/X):FOD MOBILITEIT EN VERVOER

Job description:

Specialist ontwikkeling (M/V/X)

FOD MOBILITEIT EN VERVOER
MNG19066
   » Marché interne
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 16-07-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Je houdt van mensen begeleiden, vormen en ontwikkelen? Je wil dit doen binnen een organisatie waar talenten en organisatiedoelstellingen met elkaar in evenwicht worden gebracht?
Dan word je misschien onze nieuwe collega!

• Je werkt actief mee aan het ontwikkelbeleid van onze organisatie. Je doet verbetervoorstellen. Je werkt mee aan of Als je bent eindverantwoordelijke van projecten in dit domein.
• Je ontwikkelt en geeft workshops en opleidingen binnen HR-domeinen en binnen jouw interessegebied.
• Je begeleidt individuele werknemers in loopbaanbegeleiding, stress- en burn-out coaching en coaching op maat.
• Je begeleidt groepscoachings voor leidinggevenden en voor teams.
• Je werkt mee aan een online ontwikkelcatalogus en het online beheren van onze ontwikkelacties.
• Je stelt het globaal ontwikkelplan mee op (GOP) en zorgt voor correcte rapportering.
• Je werkt mee aan de opmaak van het opleidingsbudget en de opvolging hiervan.
• Je draagt actief bij aan het uitdragen van de organisatiecultuur en - waarden: autonomie, klantgerichtheid en verantwoordelijkheid.
• Je ondersteunt waar nodig collega's binnen de andere domeinen van het team talent management: rekrutering en selectie, evaluaties, exitgesprekken ...

Meer info over de jobinhoud?
Lotte LENS - Coördinatrice talent management
www.mobilit.belgium.be
Tel.: 02 277 35 90
Email: lotte.lens@mobilit.fgov.be

Indien je voor jezelf nog een beter beeld van de functie wil vormen, ga dan via deze link naar een aantal getuigenissen van jouw toekomstige collega's.
Werkgever
Er is 1 vacature bij de Stafdienst Personeel en Organisatie , van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56; 1210 Brussel).

Je werkt in de Stafdienst Personeel en Organisatie (SD P&O) binnen het team talent management. Vanuit een positief mensbeeld wil de stafdienst Personeel & Organisatie een persoonlijke dienstverlening garanderen aan de personeelsleden, aan het lijnmanagement en aan de FOD in zijn geheel, rekening houdende met de noden van het personeel en deze van de organisatie. Daarom zorgt de stafdienst P&O voor dat ze:
   » een performante personeelsadministratie verzekert;
   » het adequaat personeel tijdig ter beschikking stelt (rekruteringen, bevorderingen...);
   » over de ontwikkeling van het personeel (opleiding, coaching, senior-junior, leadership abilities...) en van de organisatie waakt;
   » actief deelneemt aan de opbouw van de strategie van de FOD;
   » bijdraagt tot een evolutie van de bedrijfscultuur. De FOD Mobiliteit en Vervoer doet bewegen. Langs de weg, over het water of door de lucht, wij zorgen ervoor dat iedereen zich kan verplaatsen. Wij hebben de belangrijke maatschappelijke opdracht om een bijdrage te leveren aan de veiligheid, het milieu en de economie van het vervoer.

In een wereld waarin het noodzakelijk is om zich in alle richtingen te kunnen verplaatsen, kiezen wij voor functies die ook jou de mogelijkheid geven om elke richting uit te gaan en om zo samen te werken aan de verbetering van het dagelijkse leven van de burgers. Want dit is wat ons dichter bij elkaar brengt.

Hou België dus in beweging en geef ook jezelf de kans vooruit te gaan! De FOD Mobiliteit en Vervoer wil een afspiegeling zijn van de maatschappij en zet zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ... We streven er ook naar om onze missie als overheidsdienst te vervullen in overeenstemming met het kader van de integriteit.
Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
   » Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen, op basis van jouw skills.
Technische competenties

   » Je drukt je mondeling vlot uit.
   » Als je hebt gedegen kennis van het ontwikkelen van werknemers binnen een werkcontext: coachingtechnieken, ontwikkelen van competenties en opstellen van een globaal ontwikkelplan.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Je motivatie weegt harder door in de eindscore (X2).

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren):

A.Als je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de wervende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij:
   » een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
   » de Rechterlijke orde(met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).
De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet voldoen aan:
   » behoren tot de klasse A2
   » ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.
De federale ambtenaren die zich inschrijven via interne mobiliteit moeten voldoen aan de werkervaring.

Laad jemeest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) voor de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele kennis in,inclusief je huidige job.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveauA2 (niveau van de selectie) en Als je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen.

B. Als je bent Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt voor de wervende instelling:

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet voldoen aan:
   » minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.
2. Vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel van toepassing voor ambtenaren die NIET werken voor de wervende instelling):


Een significante professionele kennis in het domein vanontwikkelen van werknemers in een professionele contextvan telkens minstens2 jaar in ten minste3 van onderstaande taken. Je moet over2 jaar kennis beschikken voor elk van deze taken:
   » Ontwikkelen en geven van opleidingen
   » Uitvoeren van loopbaancoaching/outplacement
   » Uitvoeren van stress - en burn-out coaching
   » Uitvoeren van individuele coachings
   » Uitvoeren van teamcoachings
   » Leiderschapsontwikkeling: coachen van leidinggevenden en geven van opleidingen
   » Opstellen en uitvoeren van het globaal ontwikkelplan
   » Opstellen en beheren van het opleidingsbudget

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Hierin vul je je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job . Als opladen echt niet mogelijk is, neem dan contact op metEmely Demerliervia mail naarjobs@mobilit.fgov.be.

Indien je ten laatste op16 juli 2019 niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart en Benefits at work
   » na 2 maanden in dienst heb je recht op een aantal gratis treintickets voor privégebruik door jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week. Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Als je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit
   » Je de vereiste significante professionele kennis hebt. De screening van de kennis gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in 'Mijn Selor' op de uiterste inschrijvingsdatum.Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

Als je solliciteert voor een job waarvoor kennis vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkkennis in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie MFG19046?
Geef dan in je online-cv onder 'Werkkennis -> Aanpassen' de info in het veld 'Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden ('Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en 'Waarom van job veranderen') onder een titeltje : 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1:Schriftelijke proef (1u)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten. Via een schriftelijke test wordt volgende competentiesgemeten: gedegen kennis van het ontwikkelen van werknemers binnen een werkcontext

Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste10 punten op20 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal begin augustus plaatsvinden. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.
2.2. Event 2:Interview (1,5 u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een schriftelijke voorbereiding en voldoende tijd om die voor te bereiden. Dit wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze proef zaleind augustus plaatsvinden indien event 1 wordt georganiseerd. Indien event 1 niet plaatsvindt zal deze proef begin augustus plaatsvinden. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 16/07/2019 :
   » je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Selor
   » je benoemingsbesluit oplaadt
   » én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken. Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Emely De Merlier - administratief expert
Email: jobs@mobilit.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 06/25/2019 / Viewed 44 times
Contact Information
Company: FOD MOBILITEIT EN VERVOER
Contact Email: lotte.lens@mobilit.fgov.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):