MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Projectverantwoordelijke Bouw (m/v/x):Ministerie van Defensie

Job description:

Projectverantwoordelijke Bouw (m/v/x)

Ministerie van Defensie
ANG19169
   » Statutaire
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
4 poste(s)
appliquer jusqu'au 11-06-2019
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud

Je draagt bij tot het ontwerp en de realisatie van projecten betreffende infrastructuurwerken ten gunste van Defensie. De opdracht bestaat uit drie luiken: het luik studie , het luik uitvoering en het luik beheer van geëxternaliseerde projecten.
Luik studie

   » Je realiseert studies en het technisch gedeelte van de lastenboeken (waaronder plannen en samenvattende opmetingen) in het domein van de infrastructuurwerken, type wegenis en type gebouwen. Dit betreft voornamelijk het bouwtechnisch aspect;
   » Je evalueert de verschillende oplossingen op bouwtechnisch vlak en stelt de bijhorende kosten op;
   » Je organiseert en plant het werk van jouw werknemers zodat de opgelegde termijnen gerespecteerd worden;
   » Je dimensioneert de gebouwen op basis van de laatste normen qua Eurocode;
   » Je analyseert offertes en opmerkingen van de verschillende aanbestedende ondernemingen op vlak van bouwtechnische aspecten en de kosten;
   » Je voert technische skillsopdrachten uit (zowel op vlak van plannen als op het terrein) en stelt analyseverslagen op

Luik uitvoering

   » Je verzekert de opvolging en het toezicht van de werken. Als je hebt hier de rol van "leidend ambtenaar";
   » Je leidt een ploeg van werftoezichters, die jou bijstaan bij de belangrijkere projecten;
   » Je volgt kwaliteitscontfunctions uit op verschillende werven;
   » Je beheert de technische aspecten en de financiële situatie van de werven;
   » Je analyseert stabiliteitsstudies en geeft hier commentaar op. Indien nodig leg je deze studies voor aan de begaan diensten;
   » Je beoordeelt technische voorstellen tot aanpassing en wijziging van het basisontwerp, en verantwoordt deze voor de hogere autoriteit;
   » Je houdt toezicht op de strikte naleving van de uitvoeringstermijnen en de planning;
   » Je onderhoudt contacten met de hogere instanties van Defensie (Leidende Dienst). Je geeft hen vaak feedback over het financiële aspect en eventuele aanpassingen van projecten;
   » Je leidt de wekelijkse werfvergadering en stelt hiervan de proces-verbalen op.

Luik beheer van geëxternaliseerde projecten
   » Je vertaalt de behoeften van de klant op technisch vlak;
   » Je stelt deze behoeften voor aan een extern studiebureau;
   » Je volgt, analyseert en becommentarieert de verschillende documenten doorheen de studiefase;
   » Je stelt vaak opvolgingsverslagen op;
   » Je volgt op of de planning en de gevraagde vereisten gerespecteerd worden;
   » Indien nodig, coördineer je de opvolging van de werken.

Je zal voor de opstelling en het opvolgen van projecten gedetacheerd worden in militaire kwartieren, en zal vaak opdrachten uitvoeren in verschillende militaire kwartieren. Voor de verplaatsingen kan je ofwel gebruik maken over een voertuig van Defensie, ofwel jouw eigen voertuig gebruiken (met compensatie). Het gebruik van openbaar vervoer is soms mogelijk en wordt eveneens terugbetaald.
Meer info over de jobinhoud?
Bert Kettermans, burgerlijk polytechnisch ingenieur
Tel.: 02/441.66.03
Email: bert.kettermans@mil.be
Werkgever
Er zijn 4 plaatsen bij het Competentiecentrum Infrastructuur (CC Infra) van het Ministerie van Defensie . (Eversestraat 1, 1140 Evere). Het centraal departement bevindt zich in Evere; daarnaast zijn er ook twee regionale departementen in Leopoldsburg (met een kleine antenne te Brugge) en in Amay.

Het CC Infra valt onder de Divisie Communication Information Systems & Infrastructuur (Div CIS & Infra).
HetCentrum voert het beleid van Defensie uit op vlak van infrastructuur . Dit omvat het realiseren van infrastructuurwerken en -diensten, zowel op vlak van ontwerp, renovatie, restauratie als onderhoud. Hiervoor werkt het Centrum samen met de materieelbeheerders Infrastructuur en de diensten materieelverwerving van Defensie. Daarnaast is het Centrum ook verantwoordelijk voor het lokaal domaniaal beheer van de militaire domeinen . Hieronder valt o.a. het uitvoeren van investerings- en onderhoudsprogramma's (technische studies en opvolging van de contracten), garanderen van het kwaliteitsniveau, vertegenwoordigen van Defensie bij de lokale actoren, en raad geven op technisch vlak aan andere actoren binnen Defensie.

Het Ministerie van Defensie staat in voor de verdediging van het grondgebied, het organiseren van missies in het buitenland in een internationale context en in het kader van hulp aan de bevolking bij rampen. Defensie heeft een specifieke cultuur en structuur. Met 28.000 werknemers is het één van de grootste werkgevers van ons land.

Profiel

Competenties

Gedragsgerichte competenties

   »Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
   » Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
   » Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
Technische competenties


   »Als je hebt kennis van bouwtechnieken

Een goede motivatie is eveneens belangrijk
Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
   » Je beschikt over een basiskennis informatica.
   » Aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving is kennis van het Franseen troef.
   » Als je bent bereid om binnen je diensturen dienstverplaatsingen te maken binnen België.
   » Je beschikt over een rijbewijs B.

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
   » Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie richting bouw
   » Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie richting bouw.
   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van architect / master in de architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 5 jaar studie
   » Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van burgerlijk ingenieur-architect / master in de ingenieurswetenschappen: architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?
   » Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2018-2019 voor het behalen van het vereiste diploma. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
   » Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
   » Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
   »je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   » in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   » in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   »je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggenbij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven .
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven alsattaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon
Minimum aanvangswedde: 37.346,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » beschikken over een gsm en laptop
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week.
   » werken in een groene en aangename omgeving
   » vrijheid en flexibiliteit in het invullen van de werkdag (in communicatie met chefs en werknemers).Ontdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je - om benoemd te worden - op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Selectieprocedure

Opgelet
   »Raadpleeg vaak het tabblad 'Mijn screeningsprocedures' in je online-account 'Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
   »Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld 'Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
   »Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent , dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
   »Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test , neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld 'Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
   » We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent .

Selectietesten

1. Generieke screening

Voor deze selectie wordt uitzonderlijk geen generieke screening georganiseerd.

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt.

2. Functiespecifieke screening

2.1. Event 1: Computergestuurde proef (+/- 1,5u)

Of deze proef wordt georganiseerd is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de screening van de deelnemingsvoorwaarden. Via een geïnformatiseerde test worden volgende competenties gemeten: Kennis van bouwtechnieken.
Als je bent voor deze test geslaagd als je ten minste10 punten op20 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Deze proef zal plaatsvindenop 25 juni 2019(datum onder voorbehoud) Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als jevoldoet aan de diplomavereisten. Er zal slechts één datum beschikbaar zijn voor deze test.
2.2. Event 2: Interview met gevalstudie ( +/- 2u):
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technischecompetenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie meet de technische competentie (zie rubriek 'Competenties") en wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je ten minste 30 punten op50 behaalt.
Indien event 1 wordt georganiseerd, zal deze proef plaatsvinden in juli (data onder voorbehoud). Als dit event niet georganiseerd wordt, zal het interview doorgaaneind juni en begin juli (data onder voorbehoud).Via het postvak ' Mijn berichten en taken ' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test , want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor(zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account 'Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus vaak om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact .

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure:
   »Stap 1: Vink de maatregel "ik wens redelijke aanpassingen" aan
   »Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
   »Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
   »Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)
   »als je slaagt voor federale statutaire selecties, kan je als je dit vraagt ook gerangschikt worden op de bijzondere wervingslijst voor laureaten met een handicap . Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
   »Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
Telkens wanneer je een jobWij bieden ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever. Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen . Je kan ook diversity@bosa.fgov.becontacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be(ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van de functiespecifieke screening (event 2).Als er geslaagden zijn met gelijke punten, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats, meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Aparte lijst voor personen met een handicap
Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap' (zie ook 'Personen met een Handicap').

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.
Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 11 juni 2019


Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in 'Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contactpersoon Selor
Nicole Van Den Houwe - adjunct HR Services
Tel.: 02/740.78.08
Email: nicole.vandenhouwe@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 05/23/2019 / Viewed 54 times
Contact Information
Company: Ministerie van Defensie
Contact Email: bert.kettermans@mil.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):