MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Bachelor voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit - STARTBAANOVEREENKOMST (:FOD FINANCIEN

Job description:

Bachelor voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit - STARTBAANOVEREENKOMST (m/v/x)

FOD FINANCIEN
CNG18024
   » Contractuel
   » Bachelier (enseignement supérieur de type court)
10 poste(s)
appliquer jusqu'au 30-11-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens Selor
Jobinhoud
Als dossierbeheerder binnen een dienst Beheer binnen de pijlers P & KMO van de Algemene Administratie Fiscaliteit maken de volgende taken deel uit van uw FunctieDetail van de functie:
   » Je behandelt en volgt fiscale dossiers op. Je verzorgt de erbij horende correspondentie. Je stelt zelfstandig documenten op, zoals verslagen en pv's. Je past de geldende reglementering toe en zoekt indien nodig de correcte informatie op.
   » Je werkt mee aan de in ordestelling van dossiers, voert opzoekingen uit in het archief of de beschikbare documentatie, al dan niet op vraag van interne of externe klanten. Daartoe leer je ook werken met de informaticatools die specifiek zijn voor de FOD Financiën.
   » Als je bent contactpersoon, ontvangt belastingsplichtigen aan het loket en beantwoordt frequent voorkomende vragen via telefoon. Aan rechthebbenden reik je attesten uit in verband met hun fiscale toestand (bijv. voor het verkrijgen van een studiebeurs).
   » Je organiseert je eigen werk en bepaalt -uiteraard in samenspraak met je chef en collega's- in welke volgorde je taken zal uitvoeren, wat belangrijk en wat dringend is. Je weet wat je doelstellingen zijn en zorgt ervoor dat je taken klaar zijn binnen de afgesproken deadlines. Je werkt nauwgezet en je contfunctionert je eigen werk om fouten te vermijden.
   » Als je bent leergierig en wil levenslang leren. Je volgt de cursussen die je worden aangeboden, je werkt je kennis en vaardigheden constant bij en benut je doorgroeimogelijkheden. Daarbij word je uiteraard gesteund door een goed uitgebouwd intern opleidingssysteem, de opleidingen die je volgt maken daarbij gewoon deel uit van je dagtaak.

Bij de uitoefening van deze functie komt u mogelijks in contact met het publiek.

Er zijn 10 vacante plaatsen binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De openstaande plaatsen bevinden zich in Mechelen, Leuven, Halle, Vilvoorde, Antwerpen en Brugge.

De concrete functie en hun jobinhoud kan je terug vinden via deze link:
   » Bachelors -NiveauB - Algemene Administratie van de Fiscaliteit

Meer info over de jobinhoud?

Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
De contactpersonen van de concrete functies kan u terugvinden via bovenstaande link.

Werkgever
Er zijn 10 vacanteplaatsen voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën .
De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.
Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze werknemers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.
Profiel

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

   » diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
   » diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
   » getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
   » diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
   » diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Stuur ons je kandidatuur door via het online formulier en laad daarjouw diploma op.

2. Vereiste kennis op de uiterste inschrijvingsdatum:


Er is geen kennis vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3.Voorwaarden
   » Als je bent jonger dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)
   » Als je hebt je diploma of getuigschrift behaald in het Nederlandstalige onderwijs
Wij bieden

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden u een eerste werkkennis bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt aangeworven als Financieel Deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 via een startbaanovereenkomst van 1 jaar.

Voordelen
   » mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
   » uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werkuren)
   » voordelige hospitalisatieverzekering
   » gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   » voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
   » mogelijkheid voor een fietsvergoeding
   » allerlei sociale voordelen
   » gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
   » bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
   » mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
   » glijdende werkuren in een 38-uren week.
   » mogelijkheid tot satelliet en/of telewerk
   » 26 verlofdagen per jaar
   » validatie van significante ervaringOntdek alle informatie (extrapremies en toelagen, ...)en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:
   » Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
   » de burgerlijke en politieke rechten genieten
   » een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
Voor sommige functies is het nodig om Belg te zijn (KB 02/10/1937 - art 16, paragraaf 1), voor andere functies geldt deze nationaliteitsvoorwaarde niet en mag iedereen als burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland de functie uitoefenen. Wanneer je slaagt in de selectie, zal je in functie van je rangschikking een concreet jobWij bieden ontvangen. Hierin zal telkens vermeld staan of er voor de functie een nationaliteitsvoorwaarde is of niet.
Selectieprocedure

Selectietesten

Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

De screening gebeurt op basis van je cv en diploma zoals je die hebtopgeladenvia het onlineformulier op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

1. Functiespecifieke screening


Interview (ongeveer 30min):


Het interview evalueert of je competentiesovereenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Als je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via infojobs@minfin.fed.be.

Testen en resultaten
Voor alle informatie over het concrete verloop van de procedure enje resultaten kan je eveneenscontact opnemenvia infojobs@minfin.fed.be.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   »Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via het online formulier. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met30 /11/2018 .

Je moet online solliciteren via het online formulier. We screenen het cv en je diploma dat op de uiterste inschrijvingsdatum moet zijn opgeladen.

Je kan niet solliciteren via fax of Email.
Gelijke kansen en diversiteit
Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, ..., spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij 'Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,...).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.
Contactgegevens Selor
Contact betreffende de selectieprocedure
Callcenter Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
Email: infojobs@minfin.fed.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/19/2018 / Viewed 27 times
Contact Information
Company: FOD FINANCIEN
Contact Email: infojobs@minfin.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):