MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: ADVISEREND ARTS (m/v/x):Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Job description:

ADVISEREND ARTS (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
XNC18114
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 20-11-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

U bent verantwoordelijk – samen met uw collega’s van de cel medisch beheer - voor het bewaken van een kwaliteitsvolle en kosten efficiënte medische begeleiding van asielzoekers in het opvangnetwerk. Met betrekking tot de opvangstructuren, hebt u de bijkomende taak van contfunctionrend en adviserend arts inzake ten laste name van uitzonderlijke medische kosten, aanvragen verlenging materiële hulp, uitstel van vertrek en uitzonderingen transfer naar een open terugkeer plaats om medische redenen.

Werkgever

FEDASIL

Als medisch adviserend arts werkt u binnen de cel medisch beheer die onder de directie Operationele Diensten valt. Deze directie is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het opvangbeleid in heel België.

U legt rechtstreeks verantwoording af aan de verantwoordelijke van de cel medisch beheer. Deze cel bestaat momenteel uit twee artsen, één verpleegkundigen, één psychosociaal coördinator, één e-health coordinator en één secretaresse die samen instaan voor het medisch beleid van het opvangnetwerk in België, inclusief de dienst dispatching.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1000 Brussel - Kartuizersstraat 21
http://www.fedasil.be
Profiel
   »
Diploma vereiste: U bent houder van een diploma in de geneeskunde (MASTER) en bent ingeschreven in de Orde der Geneesheren.
   »
Bijkomende opleidingen zoals verzekeringsgeneeskunde en gezondheidseconomie zijn een sterk pluspunt maar geen vereiste.
   »
Een opleiding en/of kennis en/of een master in volksgezondheid en/of ziekenhuismanagement is eveneens een pluspunt.
   »
In totaal heeft u minstens 4 jaar nuttige werkkennis (3 jaar kennis op niveau voor interne kandidaten binnen de overheid). kennis als adviserend geneesheer is een pluspunt.
   »
U combineert een gedegen dossierkennis, kennis van de RIZIV nomenclatuur met een sociale visie.
   »
Een brede kennis van de organisatie van de zorgsector en de bestaande ziekenhuisnetwerken in België is een pluspunt.
   »
U heeft een grondige kennis van het Nederlands, alsook een gedegen kennis van het Frans en een praktische kennis van het Engels.
   »
U kunt vlot overweg met de courante software en u bent analytisch ingesteld.
   »
U heeft sterke sociale en communicatieve vaardigheden en bent in staat om mensen met verschillende visies bijeen te brengen om gemeenschappelijke projecten te realiseren.
   »
U bent bovendien diplomatisch en besluitvaardig.
   »
U werkt graag in team, u bent flexibel ingesteld en in staat om u aan te passen aan de werk organisatie van uw collega’s en hiërarchie.

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

Halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 uur), niveau A2.
Voltijd bruto geïndexeerd maandloon volgens de geldende barema’s behorend bij het niveau A2 en afhankelijk van eventuele nuttige beroepservaring, tussen 3681€ en € 4489 ( pro rata uw werk prestaties)
Flexibel uurrooster
Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
Elektronische maaltijdcheques.
Patronale bijdrage in de hospitalisatieverzekering.
Wij bieden aan mogelijkheden om uw competenties en professionele kennis uit te breiden.

Kiezen voor Fedasil betekent kiezen voor een boeiende multiculturele werkomgeving. Via onze missie, bevinden we ons in de kern van de samenleving, van buurtproblematiek tot internationaal niveau. Fedasil is een organisatie waar flexibiliteit en innovatie sterk worden gewaardeerd.

Contract: Contractueel
Werkregime: 50%
Selectieprocedure

Kandidaten die in het buitenland een diploma hebben gekregen in een andere taal dan het Frans of het Nederlands en een gelijkstelling van diploma of attest kunnen voorleggen dat wettelijk erkend is, moet een officieel bewijs van deze gelijkstelling bij hun kandidatuur toevoegen.
De kennis van de taal van de functie waarvoor de kandidaat solliciteert, wordt beoordeeld via een taalexamen bij Selor. Gelieve ook het attest toe te voegen dat bewijst dat je geslaagd bent voor dit examen.

De preselectie gebeurt op basis van het CV, diploma en de motivatiebrief.

Alleen kandidaten die het best beantwoorden aan de vereisten van de functie worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Een gesprek en eventueel een praktische proef zullen uitmaken of het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereisten van de functie.

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Aarzel niet om contact op te nemen met de Personeelsdienst mireille.szalay@fedasil.be Voor meer info over de functie.

De kandidaten die geslaagd zijn voor de selectietest, maar die niet weerhouden zijn, komen in een wervingsreserve ( alle sorten of contracten) die een jaar geldig is.

Solliciteren

Indien deze functie u interesseert, gelieve te solliciteren door uw motivatiebrief, een CV en een kopie van diploma te sturen via de link boven of onder de vacature op www.fedasil.be.

http://www.fedasil.be
Gelijke kansen en diversiteit

Wij moedigen diversiteit aan en moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. Fedasil biedt, indien dit noodzakelijk is, de mogelijkheid tot redelijke aanpassingen van het selectieproces en de werkplek. Indien u een aanpassing van de procedure wenst, gelieve dit te vermelden in uw kandidatuur.

Contactgegevens
Mireille SZALAY - HR Deskundige
P: 02 213 43 17
E: mireille.szalay@fedasil.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/19/2018 / Viewed 18 times
Contact Information
Company: Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Contact Email: mireille.szalay@fedasil.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):