MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: Directie assistent (m/v/x):OCMW Koekelberg

Job description:

Directie assistent (m/v/x)

OCMW Koekelberg
XNC18116
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long), Bachelier (enseignement supérieur de type court)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 21-11-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Taken:
   » Samenwerken binnen de dienst secretariaat/personeel
   » Behandeling van openstaande dossiers van het Directiecomité
   » Beheer van de dossiers «verzekeringen»
   » Beheer van pensioenzaken
   » Beheer van archieven
   » Contactpunt voor externe belanghebbenden (POD Integratie, Kruispuntbank, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, leveranciers, inspectiediensten, enz.)
   » Deelnemen aan het proces van reorganisatie en optimaliseren van de diensten (stroomlijning, informatisering, interne en externe communicatie, begeleidingsprojecten, enz.)
   » Bijdragen tot de ontwikkeling en formalisering van de procedures
   » De Secretaris bijstaan in haar opdracht als adviseur inzake informatiebeveiliging
   » Tussenpersoon zijn met de gemeenschappelijke DPO aangesteld binnen de gemeente in het kader van de toepassing van het Algemeen Reglement inzake Bescherming van Gegevens
   » Deelnemen aan de opmaak van de begroting en begrotingswijzigingen
   » Opzoeken en verzamelen van informatie (statistieken, verslag werkzaamheden, reglementen, subsidies, projectaanbestedingen, opvolging juridische informaties, enz.)
Werkgever

OCMW-Koekelberg

Hoofdtaak:
   » De OCMW-Secretaris bijstaan in de dossiers en opdrachten die verband houden met de algemene werking van het OCMW

Vacatures

   » Aantal (1) - 1081 Koekelberg
Profiel

Bekwaamheden:
   » Tweetalig FR/NL of NL/FR
   » Verantwoordelijkheidsbesef, organisatievermogen, ondernemingszin, betrouwbaarheid en autonomie
   » Vermogen tot analyse en synthese
   » Inzicht in wetgevingen en regels in verband met de werking van de instelling
   » Nieuwsgierige geest en vermogen te reageren op ontwikkelingen
   » Goede informaticakennis, aantrekkelijkheid voor het informatica gebied en nieuwe technologieën
Profiel: Graduaat of master in bestuurswetenschappen, economie, rechten, management, informatica, communicatiewetenschappen…

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
   » Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Wij bieden

Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

Solliciteren

Stuur hiervoor een mail naar: jsmets@koekelberg.irisnet.berussels
Gelijke kansen en diversiteit

Contactgegevens
Smets Jennifer
E: jsmets@koekelberg.brussels

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/19/2018 / Viewed 19 times
Contact Information
Company: OCMW Koekelberg
Contact Email: jsmets@koekelberg.irisnet.berussels


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):