MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Jurist intern recht - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en On:via Talent Exchange

Job description:

Jurist intern recht - VIA TALENT EXCHANGE (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) (m/v/x)

via Talent Exchange
XNT18068
   » Talent Exchange
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 19-12-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchang e.

Aangezien in de komende periode een aantal wijzigingen staan gepland in de reglementering die van toepassing is op de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de Directie Intern recht (J1) specifiek kan ondersteunen bij het opstellen van dergelijke reglementering (wetten, besluiten, vademecums, MoU’s, statuten…).

Naast de hiervoor vermelde activiteit dient de kandidaat zich ook in te laten – naar gelang de werkdruk van de Directie Intern recht – met volgende taken :
   » juridisch advies verstrekken in uiteenlopende rechtsdomeinen
   » rechtszaken opvolgen voor hoven en rechtbanken

Werkgever

FOD BUITENLANDSE ZAKEN VIA TALENT EXCHANGE

De FOD
De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

De Directie Intern recht J1
De Directie Intern recht J1 maakt deel uit van de Directie-generaal Juridische zaken en staat in voor het geven van juridisch advies in uiteenlopende rechtsdomeinen en dit aan klanten in en buiten de FOD Buitenlandse zaken. Daarnaaststaat de Directie Intern recht eveneens in voor het opvolgen van de rechtszaken die worden gericht tegen de FOD. Deze rechtszaken kunnen gevoerd worden voor de nationale hoven en rechtbanken, daarin begrepen de Raad van State alsook rechtbanken in het buitenland (via de Belgische ambassades in het buitenland). Ten derde wordt door de Directie Intern recht reglementering opgesteld in overleg met de inhoudelijk bevoegde diensten. Het betreft dan wetsontwerpen, of ontwerpen van KB's enMB's. Ook het begeleiden van het opstellen van Memorandums of knowledge, vademecums of andere reglementaire bepalingen behoort tot deze bevoegdheid.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1000 Brussel - Karmelietenstraat, 15
http://www.diplomatie.belgium.be
Profiel

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchang e.

Generieke competenties
   » adviseren
   » objectieven behalen
   » servicegericht handelen
Technische competenties
Wij zijn op zoek naar iemand die de volgende competenties bezit:
   » Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt, op basis van je skills, een vertrouwensrelatie met hen op.
   » Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken. Je neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van je acties.
   » Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
Troeven
De volgende vaardigheden zijn voor ons een troef:
   » Als je hebt interesse in de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, haar missies en haar taken.
   » Als je hebt kennis van, kennis in of interesse voor een ruime waaier aan rechtsvakken (administratief recht, grondwettelijk recht, arbeidsrecht, consulair recht...)
   » Je kan vlot werken met MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,…).
   » Je zal werken in een tweetalige/meertalige omgeving. Een gedegen kennis van het Frans/ en het Engels, zowel actief als passief, is dan ook een pluspunt.
   » Je beschikt over goede mondelinge en/of schriftelijke communicatieve vaardigheden en hebt bij voorkeur aantoonbare kennis in het domein van legistiek.

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchang e.

Duur van het opdracht :12 maanden
Het werkregime is bespreekbaar (flexibiliteit).
Loon :
Het loon blijft ten laste van de uitzendende organisatie, maar de kosten die rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van de opdracht, zijn ten laste van de ontvangende organisatie.Opgelet ! De premies die verbonden zijn aan het uitoefenen van de functie bij de FOD van herkomst mogen niet bewaard worden (bvb bureelvergoeding of kilometervergoedingvoor inspecteurs).
Voordelen :
   » Uitgebreid opleidingsWij bieden (te volgen tijdens de werk-uren).
   » Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
   » Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
   » Allerlei sociale voordelen.
   » Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
   » Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
   » Flexibele werkuren in een 38-uren week.
   » 26 dagen verlof per jaar.

Contract: Talent Exchange
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure
   » Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie
Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.
   »
Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je kennis en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.
Meer info:talentexchange@diplobel.fed.be
Solliciteren

Opgelet
De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties:https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_t alent_exchange.
Uw kandidatuur indienen voor 19 december 2018via onze online toepassing SuccessFactors.
Waarschuwing: de aanbieding kan vóór de geplande datum worden gesloten.
https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=1310&compa ny=fodbuitenl&username=&st=9E1B8D9606F8A8AD467CA21CEEFD2AA29E99C4B7
Gelijke kansen en diversiteit

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchangezetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...
Contactgegevens
Kris Van Oostende - Adviseur
P: 02 501 36 95
E: kris.vanoostende@diplobel.fed.be

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/19/2018 / Viewed 17 times
Contact Information
Company: via Talent Exchange
Contact Email: talentexchange@diplobel.fed.be


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):