MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Emploi: Hoofd Beheer Overheidsopdrachten (A2) (m/v/x):Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Job description:

Hoofd Beheer Overheidsopdrachten (A2) (m/v/x)

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
XNC18125
   » Contractuel
   » Master (diplôme universitaire ou enseignement supérieur de type long)
1 poste(s)
appliquer jusqu'au 26-11-2018
appliquer
   »
   »
   »

 

   » Jobinhoud
   » Werkgever
   » Profiel
   » Wij bieden
   » Selectieprocedure
   » Solliciteren
   » Gelijke kansen en diversiteit
   » Contactgegevens
Jobinhoud

OPDRACHT
Het hoofd beheer overheidsopdrachten werkt samen met het hoofd aankoop bij het beheren van een team dat ervoor zorgt dat het benodigde materiaal beschikbaar is en dat alle diensten kunnen worden geleverd om de effectieve werking van de DBDMH mogelijk te maken.
Hij/zij draagt bij tot de goede werking van de DBDMH door mee te helpen bij het formuleren van significante adviezen voor personeelsleden of externe contacten en bij een optimale informatiestroom.
ALGEMENE ACTIVITEITEN
   » Fungeren als contactpersoon en focuspunt voor alle activiteiten die vallen onder de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten ervan;
   » Coördineren van het volledige beheer van de procedures inzake overheidsopdrachten, vanaf de analyse van de behoeften tot en met de toekenning van het contract, en tegelijkertijd zorgen voor de toepassing van de geldende wetgeving;
   » Superviseren van de personeelsleden die begaan zijn bij de selectieprocedure voor overheidsopdrachten;
   » Adviseren over de keuze van het type opdracht en de te volgen procedure;
   » Analyseren van de offertes en het opstellen van de gerelateerde analyseverslagen;
   » Deelnemen aan de kwaliteitsbenadering;
   » Vervullen van de administratieve taken die aan de functie zijn verbonden;
   » Opstellen van diverse documenten en brieven (opdrachtaankondigingen, offerteaanvragen, bijzondere bestekken voor overheidsopdrachten, gemotiveerde beslissing, nota's aan de Raad van Bestuur,...);
   » Voor de goede werking zorgen van het beheer van telefoonoproepen in verband met overheidsopdrachten;
   » Zorgen voor specifieke functies in verband met overheidsopdrachten (waarnemen van voorzitterschap, secretariaat of bijzitterschap tijdens de openingssessies van de offertes, helpen bij de oplevering van de werken, leveringen en diensten,...);
   » Het hoofd “Aankoop” van de DBDMH ondersteunen bij onderhandelingen met leveranciers;
   » Informeren en begeleiden van leveranciers en diensten van de DBDMH die overheidsopdrachten opstarten;
   » Zorgen voor de opvolging en interne en externe overdracht van informatie (documentatie, brieven, facturen, bestelbonnen,....) volgens de vereiste procedures;
   » Zorgen voor het goed beheer van de opdrachtdocumenten en de klassering van documenten met betrekking tot de overheidsopdrachten (goedkeuringen, handtekeningen, publicaties, kennisgevingen,...);
   » Checken van bestelbonnen in de SAP-software;
   » Zorgen voor een goed beheer van documenten met betrekking tot de overheidsopdrachten;
   » Kennis opdoen over ontwikkelingen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
   » Opstellen van verslagen en informatienota's in verband met de missie;
Werkgever

DBDMH

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is een parastatale instelling van het type A onder de bevoegdheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Hij is belast met brandbestrijding, eerste hulp aan zieken of gewonden en hun vervoer naar ziekenhuizen.
De DBDMH is tevens belast met de opdrachten die vervat zijn in het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming (opsporing en bevrijding van personen en dieren; ontruiming van de openbare weg na een ongeval of storm; hulp en bijstand bij watersnood; de strijd tegen chemische, nucleaire, biologische en koolwaterstofvervuiling; neutralisatie of verdelging van insectennesten of zwermen; preventieve opdrachten tijdens grote bijeenkomsten van personen; internationale opdrachten van civiele bescherming; enz.).
Tot slot beheert de DBDMH gezamelijk het hulpcentrum 100-112, de strategische kern die alle noodoproepen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van enkele omliggende gemeenten ontvangt om deze vervolgens door te sturen naar de brandweerploegen.

Vacatures

   » Aantal (1) - 1000 Brussel - Helihavenlaan, 11-15
https://firejobs.be
Profiel

Kennis (theoretisch, reglementair, talen)
   » Beheersen van overheidsopdrachten met minstens 7 jaar ervaring;
   » Grondige kennis en bijzondere belangstelling voor de wetgeving inzake overheidsopdrachten;
   » gedegen kennis van het burgerlijk, administratief en sociaal recht;
   » Kennis van de algemene organisatie en de werkingsbeginselen van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   » Kennis van de opdrachten en prioriteiten van de administratie en van de algemene beleidsverklaring van de Regering;
   » Grondige kennis van de wetgeving met betrekking tot openbare brandweerdiensten;
   » Kennis van de tweede landstaal is een troef.
Praktische / technische vaardigheden (informatica)
   » gedegen kennis van informaticatools die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de functie (Word, Excel, Powerpoint, ...) ;
   » Technieken, methodes en gebruik van tools die nodig zijn voor de goede uitoefening van de functie.
Functionele vaardigheden (attitudes en gedragingen i.v.m. de functie)
   » Attitude om een administratief team te coördineren;
   » Goede teamgeest en zin voor samenwerking;
   » Zelfstandig kunnen werken en zin voor initiatief;
   » Striktheid, orde en betrokkenheid bij het beheer van dossiers;
   » Zin voor synthese, analyse en beoordeling;
   » Vermogen om te communiceren (mondeling en schriftelijk);
   » Flexibel en beschikbaar;
   » Tools en methodes met betrekking tot collectieve intelligentie.

Niveau

   » Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Wij bieden

We bieden een contract van onbepaalde duur aan met een salaris dat overeenstemt met barema A2 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bedraagt € 49.621 bruto voor een persoon zonder ervaring.
U krijgt van de DBDMH een abonnement van de MIVB en een abonnement van de NMBS. We bieden u eveneens een hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques met een waarde van 8 euro aan.
U beschikt, naast de vertrouwde feestdagen, jaarlijks eveneens over 35 verlofdagen.
Ten slotte bieden we u flexibele werkuren aan zodat u gemakkelijk uw privéleven met uw werk kan combineren. Telewerk is mogelijk.
Contract: Contractueel
Werkregime: Voltijds
Selectieprocedure

Solliciteren

Stuur uw sollicitatiebrief met CV per post naar de BHDBDMH, Helihavenlaan 15 te 1000 Brusselof email job@firebru.brussels
Gelijke kansen en diversiteit

Contactgegevens
Personeelsdienst - Personeelsdienst
E: job@firebru.brussels

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Ander
Company Type Employer
Post Date: 11/19/2018 / Viewed 17 times
Contact Information
Company: Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
Contact Email: job@firebru.brussels


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):