MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre: KELNER/KELNERKA:

Job description:

Offre d'emploi:

PURO to wi?cej ni? hotel. To otwarty dom, w którym du?o si? dzieje.
 
Lobby to du?y pokój dzienny, t?tni?cy ?yciem od rana do wieczora. Tam rozpoczniesz poranek z kubkiem kawy, zaszyjesz si? z laptopem, a wieczorem wypijesz wino z przyjació?mi. Restauracje i bary w PURO otwarte s? dla wszystkich. Spotkasz tam go?ci z ca?ego ?wiata i ludzi miasta.
 
W PURO otaczamy si? najlepszym wzornictwem. Cenimy m?odych artystów i kolekcjonujemy ich dzie?a. Popularyzuj?c design i sztuk? opowiadamy o wspó?czesnym ?wiecie.
 
Lubimy miasto i miejskie ?ycie. Dlatego zawsze znajdziesz nas w centrum. Dzi?ki lokalizacji oraz inspiracji miejscowa architektura ka?dy hotel stanowi jego integralna cz???.
 
W sercu Wyspy Spichrzów powsta?a nowa restauracja. Unikalne wn?trza i ?wiatowy design. Niezobowi?zuj?ca atmosfera i wspó?czesna muzyka. Uczciwe jedzenie i najlepsze drinki. Jedzenie w Dancing Anchor jest prawdziwe i estetyczne, oparte o nowatorski koncept, tworzony przez genialnych szefów kuchni. Odkrywamy na nowo mi?sne potrawy oraz ryby i owoce morza. Podajemy klasyczne koktajle oparte o receptury sporz?dzone przez utytu?owanych barmanów. Stworzyli?my w Gda?sku miejsce dla ludzi tego miasta.

KELNER/KELNERKA

MY:
   » Oferujemy prac? w m?odym zespole, przyjaznej, nieformalnej atmosferze.
   » Osobom w pe?ni dyspozycyjnym zapewniamy umow? o prac?, pakiet medyczny, dofinansowanie do karty Multisport i ubezpieczenia grupowego oraz zni?ki na pobyty w hotelach sieci PURO.
   » Studentom z ograniczon? dost?pno?ci? gwarantujemy umow? zlecenie.
   » Wszystkim stwarzamy mo?liwo?? budowania swojej ?cie?ki rozwoju w dynamicznie rozwijaj?cej si? firmie.


TY:
   » Masz do?wiadczenie w pracy w gastronomii lub uko?czy?e? szko?? hotelarsko - gastronomiczn?
   » Szybko nawi?zujesz kontakt z innymi osobami i posiadasz wysokie zdolno?ci komunikacyjne
   » Jeste? otwarty na ludzi i lubisz im pomaga?
   » W?adasz angielskim w stopniu dobrym
   » Charakteryzuje Ci? nieustaj?ce poczucie humoru , wieczny optymizm oraz nieugi?ta elastyczno??
   » Chcesz do??czy? do fajnego zespo?u i uczestniczy? w tworzeniu nowego miejsca na gastronomicznej mapie Gda?sk
   » Posiadasz aktualn? ksi??eczk? sanitarno-epidemiologiczn?


Brzmi ciekawie? Aplikuj!

Puro Hotel Gda?sk
ul. St?giewna 26
80-750 Gda?sk
Polen
Internet: www.purohotel.pl/gdansk

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Danzig, Ander
Address: Danzig
Company Type Employer
Post Date: 10/12/2018 / Viewed 10 times
Contact Information
Company:


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):