MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: HOST/RECEPCJONISTA (K/M):

Job description:

Offre d'emploi:

PURO to wi?cej ni? hotel. To otwarty dom, w którym du?o si? dzieje.
 
Lobby to du?y pokój dzienny, t?tni?cy ?yciem od rana do wieczora. Tam rozpoczniesz poranek z kubkiem kawy, zaszyjesz si? z laptopem, a wieczorem wypijesz wino z przyjació?mi. Restauracje i bary w PURO otwarte s? dla wszystkich. Spotkasz tam go?ci z ca?ego ?wiata i ludzi miasta.
 
W PURO otaczamy si? najlepszym wzornictwem. Cenimy m?odych artystów i kolekcjonujemy ich dzie?a. Popularyzuj?c design i sztuk? opowiadamy o wspó?czesnym ?wiecie.
 
Lubimy miasto i miejskie ?ycie. Dlatego zawsze znajdziesz nas w centrum. Dzi?ki lokalizacji oraz inspiracji miejscowa architektura ka?dy hotel stanowi jego integralna cz???.

Aktualnie hotel PURO HOTEL GDA?SK  osoby na stanowisko:
HOST/RECEPCJONISTA (K/M)


Twoje g?ówne zadania:

   » Obs?uga skrzynek mailowych, ekstranetów i channel managera
   » Witanie Go?ci i asysta przy meldowaniu oraz wymeldowaniu
   » Przydzielanie pokoi i przygotowywanie dokumentacji pobytu Go?ci w hotelu
MY:
   » Oferujemy prac? w m?odym zespole, przyjaznej, nieformalnej atmosferze
   » Zapewniamy umow? o prac?, prywatn? opiek? medyczn?, dofinansowanie do karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego oraz zni?ki na pobyty w hotelach sieci PURO.
   » Dajemy mo?liwo?? budowania swojej ?cie?ki rozwoju w dynamicznie rozwijaj?cej si? firmie
TY:

   » Masz do?wiadczenie w bran?ach zwi?zanych z bezpo?redni? obs?ug? go?cia/klienta
   » Szybko nawi?zujesz kontakt z innymi osobami, bo posiadasz wysokie zdolno?ci komunikacyjne
   » Jeste? otwarty na ludzi i lubisz im pomaga?
   » Nowoczesne technologie nie s? Ci obce
   » W?adasz angielskim w stopniu superbohaterskim
   » Charakteryzuje Ci? nieustaj?ce poczucie humoru i wieczny optymizm oraz nieugi?ta elastyczno??
   » Znasz Gda?sk ?jak w?asn? kiesze??

Brzmi ciekawie? Aplikuj!

Puro Hotel Gda?sk
ul. St?giewna 26
80-750 Gda?sk
Polen
Internet: www.purohotel.pl/gdansk

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Danzig, Ander
Address: Danzig
Company Type Employer
Post Date: 10/12/2018 / Viewed 10 times
Contact Information
Company:


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):