MENU
   
Welcome!! Register or Login

    Job details


Offre d'emploi: KUCHARZ ?NIADANIOWY (K/M):

Job description:

Offre d'emploi:

PURO to wi?cej ni? hotel. To otwarty dom, w którym du?o si? dzieje.

Lobby to du?y pokój dzienny, t?tni?cy ?yciem od rana do wieczora. Tam rozpoczniesz poranek z kubkiem kawy, zaszyjesz si? z laptopem, a wieczorem wypijesz wino z przyjació?mi. Restauracje i bary w PURO otwarte s? dla wszystkich. Spotkasz tam go?ci z ca?ego ?wiata i ludzi miasta.

W PURO otaczamy si? najlepszym wzornictwem. Cenimy m?odych artystów i kolekcjonujemy ich dzie?a. Popularyzuj?c design i sztuk? opowiadamy o wspó?czesnym ?wiecie.

Lubimy miasto i miejskie ?ycie. Dlatego zawsze znajdziesz nas w centrum. Dzi?ki lokalizacji oraz inspiracji miejscowa architektura ka?dy hotel stanowi jego integralna cz???.
 
PURO to wyj?tkowe hotele, które tworz? wyj?tkowi ludzie.
Obecnie do naszego zespo?u poszukujemy osoby na stanowisko:
KUCHARZ ?NIADANIOWY (K/M)

MY:
   » Oferujemy prac? w fajnym zespole, przyjaznej, nieformalnej atmosferze
   » Zapewniamy umow? o prac?, prywatn? opiek? medyczn?, dofinansowanie do karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego oraz zni?ki na pobyty w hotelach sieci PURO
   » Dajemy realn? mo?liwo?? budowania swojej ?cie?ki rozwoju w dynamicznie rozwijaj?cej si? firmie

TY:
   » Jeste? kreatywnym kucharzem/kuchark? ?niadaniowym w swoim domu
   » Jeste? m?ody duchem i dojrza?y wiekiem
   » Nie masz problemu z wczesnym wstawaniem i z przyjemno?ci? powitasz dzie? o 4 lub 5 rano
   » Jeste? odpowiedzialny /-a i bardzo dobrze zorganizowany/-a
   » Chcesz pracowa? w rodzinnej atmosferze z ciekawymi lud?mi 
   » Jeste? zmotywowany/-a do podj?cia sta?ej pracy

Brzmi ciekawie? Aplikuj!

Puro Kraków Kazimierz
Halicka 14a
31-036 Kraków
Poland

Internet: www.purohotel.pl/krakow

Skills:

Job Category: Customer Service [ View All Customer Service Jobs ]
Language requirements:
Employment type:
Salary: Unspecified
Degree: Unspecified
Experience (year): Unspecified
Job Location: Cracow, Ander
Address: Cracow
Company Type Employer
Post Date: 10/12/2018 / Viewed 10 times
Contact Information
Company:


Apply Online

Job Category:
Job Location:   
Enter Keywords (e.g. Consultant, IT):